Wednesday, July 3, 2013

Lời nhắc: Kết nối với Viết trên Facebook

facebook
Viết đang chia sẻ ảnh, cập nhật và nhiều nội dung khác trên Facebook. Đăng ký để giữ liên lạc với Viết và tất cả những người mà bạn quan tâm.
Hoàng Đắc Viết
SINH VIÊN tại Hanoi University of Technology · Đại Học Bách Khoa Hà Nội · Hanoi, Vietnam
637 bạn · 330 ghi chép · 67 nhóm
Đăng Ký
Truy cập Facebook
Tin nhắn này đã được gửi tới laurahuang999@gmail.com. Nếu bạn không muốn nhận những email này từ Facebook trong tương lai hoặc ngưng việc dùng email để đề nghị kết nối bạn bè, vui lòng nhấp vào hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303

No comments:

Post a Comment